KOMIKS


Qasimodo 1/7 Qasimodo 2/7 Qasimodo 3/7 Qasimodo 4/7

Qasimodo 5/7 Qasimodo 6/7 Qasimodo 7/7
Daniel Grzeszkiewicz "Gedeon" - Komiks Quasimodo - Ilustracje wykonane różnymi technikami