XXX

XXX

NIEKOMIKS

Niekomiks - XXX by Gedeon. Daniel Grzeszkiewicz: ilustracja "XXX" - szkic postaci